bg   en
Очаква се подписване между България и Румъния на Меморандум за подготовката на два нови моста над река Дунав при Никопол-Турну Мъгуреле и Силистра-Кълъраш...
22.10.2014
Снегопочистващата техника на София била готова ?...
19.10.2014
Ремонта на централна жп гара София - куп въпросителни?...
18.10.2014
Новите електронни табла за градския транспорт в София са провал ...
16.10.2014
Велосипедисти са 1-2% от трафика в София...
14.10.2014
Употребявани автобуси, нови автобуси.
need to print e-tickets/ no printed copy will not be admitted to the bus/необходимо е да се отпечата е-билета/ без печатно копие няма да бъдете допуснат до автобуса/nutne vytisknut vsechni jizdenky (ne mam spoj bez jizdenek) нужно распечатать электронные билеты / нет печатная копия не будут допущены к автобусу/
     
Copyright © 2010 busportalbg.com

интернет страница bgwebs.net