bg   en
20 нови еко автобуса тръгват в София...
26.08.2014
Предимство на градския транспорт? Прави ни по-слаби ...
26.08.2014
Повече превозени пътници, по-малко товари през второто тримесечие ...
26.08.2014
Нощувката по морето на цената на 2 айрана !...
26.08.2014
Купи електронно билет, лесно, удобно и бързо!...
13.07.2014
Употребявани автобуси, нови автобуси.
need to print e-tickets/ no printed copy will not be admitted to the bus/необходимо е да се отпечата е-билета/ без печатно копие няма да бъдете допуснат до автобуса/nutne vytisknut vsechni jizdenky (ne mam spoj bez jizdenek) нужно распечатать электронные билеты / нет печатная копия не будут допущены к автобусу/
     
Copyright © 2010 busportalbg.com

интернет страница bgwebs.net