bg   en
Автобусите в София най-евтини за цял ЕС...
31.10.2014
Германия въвежда пътен данък за чуждите шофьори...
31.10.2014
Единствената автобусна линия от София до Осло, Норвегия...
30.10.2014
Картите за безплатно пътуване с обществен транспорт ще се издават от общините ...
30.10.2014
Трамваите в София тръгват по зелен килим първо около Руски паметник...
29.10.2014
Употребявани автобуси, нови автобуси.
need to print e-tickets/ no printed copy will not be admitted to the bus/необходимо е да се отпечата е-билета/ без печатно копие няма да бъдете допуснат до автобуса/nutne vytisknut vsechni jizdenky (ne mam spoj bez jizdenek) нужно распечатать электронные билеты / нет печатная копия не будут допущены к автобусу/
     
Copyright © 2010 busportalbg.com

интернет страница bgwebs.net